fbpx

Användarvillkor

Användarvillkor för Plattformar och Tjänster

Dessa villkor är ett juridiskt avtal mellan Jojos Publishing (”Hantverkarnas marknad”) och användare  av Hantverkarnas marknads tjänster. Oavsett om du är en användare som är en säljare eller köpare förbinder du dig att följa villkoren i detta avtal. Om du önskar använda Hantverkarnas marknads plattformar eller tjänster måste du läsa, följa och samtycka till villkoren i detta avtal. Om du invänder mot någonting i detta avtal, använd inte webbsidan eller någon tjänst.

1. Accepterande av villkoren

Detta avtal är juridiskt bindande villkor för användande av Hantverkarnas marknads tjänster och plattformar. Avtalet inkluderar även olika policys och villkor som är inkorporerade häri. Detta avtal kan bli modifierat av oss emellanåt och sådana ändringar börjar gälla när de tillhandahålls skriftligt eller vid uppläggning på plattformarna. Vissa områden av plattformarna kan ha olika förbehåll eller villkor specificerade, som kan kräva att du accepterar ytterligare förbehåll och villkor. Det senare villkoren har då företräde avseende den specifika delen av plattformen, men detta avtal ska fortfarande vara kontrollerande.

2. Hur tjänsten fungerar

Hantverkarnas marknads erbjuder en marknadsplats för dem som vill nå kunder utan att lämna sina hem.  Hantverkarnas marknad gör inte någon form av bakgrundskontroll av Säljare. Det är Köparens eget ansvar att använda sitt eget omdöme och krav när det gäller att handla av Säljaren. Köparen förstår och förbinder sig att det är dennes eget ansvar att genomföra bakgrundskontroller och referenskontroller gällande Hantverkarnas marknads säljare. 

Hantverkarnas marknad antar inget ansvar för att utvärdera eller verifiera exakthet eller autenticitet av information som tillhandahålls av Säljare eller Köpare. Hantverkarnas marknad antar inget ansvar för att
tillämpliga lagar, regler och regleringar följs av användare. 

 3. Säljare

Det är parternas avsikt att Säljare ska vara oberoende och inte anställda av Hantverkarnas marknad. Varken detta avtal eller plattformarnas användarvillkor skapar något partnerskap, anställningsförhållande eller liknande med Säljaren. Säljare får inte lägga ut webbsidor eller emailadresser för att få köpare att köpa direkt från Säljaren. Hantverkarnas marknad har rätt att redigera annonser och ta bort otillåtna uppgifter. Säljare som kontinuerligt missbrukar annonserna för att leda trafik till sin egen webbsida kommer att spärras.

4. Provision

Säljare ska erhålla den av Säljaren själv bestämda prisnivån minus den procentuella provisionen som betalas till Hantverkarnas marknad för dess tjänster, eventuella avgifter och försäkringar som Hantverkarnas marknad står för. Nivån på provisionen är specificerad i Betalningspolicy för Säljare. 

**Säljare ska betalas genom Hantverkarnas marknads betalningsprocess för alla tjänster som säljaren tillhandahåller. Säljaren får inte försöka få betalt direkt från Hantverkarnas marknads kunder. På motsvarande vis får Köparen inte betala Säljaren direkt. Innan varor skickas eller kurser genomförs måste Säljaren verifiera med Hantverkarnas marknad att köparen har inkommit med korrekt betalningsinformation. Hantverkarnas marknad är inte ansvarig att betala Säljaren innan Hantverkarnas marknad mottagit betalning.**

5. Betalningssystem

Säljaren förbinder sig att följa Hantverkarnas marknads betalningssystem och Betalningspolicy för Säljaren. Säljaren förbinder sig också att inte kringgå Hantverkarnas marknads betalningssystem eller att avleda
pengar som vanligtvis ska betalas via Hantverkarnas marknad. Under detta avtals löptid skall inte Säljaren
direkt eller indirekt initiera, värva, förhandla eller ingå i affärstransaktioner Köpare som Säljaren har
identifierat eller är introducerad till via Hantverkarnas marknads tjänster, utan Hantverkarnas marknads
godkännande. Utifall ett sådant kringgående förekommer förbinder Säljaren sig att betala en avgift till Hantverkarnas marknad motsvarande den provision som skulle ha realiserats för Hantverkarnas marknad i en sådan transaktion. 

6. Utlägg och kostnader

Säljaren är ensam ansvarig för alla kostnader och utlägg relaterat till tjänsterna som tillhandahålls inom
ramen för detta avtal. Hantverkarnas marknad kommer inte att vara ansvarig, eller skyldig att ersätta, några kostnader över huvud taget relaterat till Säljarens tjänster.

7. Skatter och avgifter

Säljaren är ansvarig för alla inkomst-, löneskatter och avgifter mm. Hantverkarnas marknad kommer inte att vara ansvarig för att betala några skatter eller avgifter av den typen.

8. Sekretess

Säljaren erkänner att man kommer att ha tillgång till information relaterat till köpare, adress, kontaktinformation och annan personlig information. Säljaren är under och efter detta avtals giltighet skyldig att inte avslöja sådan information till någon person, företag eller organisation, eller att använda det på något annat sätt än för att utföra de efterfrågade tjänsterna enligt detta avtal.

9. Ansvarsfrihet och skador

Säljaren och Köparen, eller via tredje person, förbinder sig att aldrig rikta något anspråk på Hantverkarnas
marknad, Hantverkarnas marknads partners, företagsledare eller anställda för några skador, förluster,
kostnader, ansvar (inklusive juridiska kostnader och avgifter), varken av direkt eller indirekt resulteras av, är relaterade till, eller uppstår i samband med arbete som säljaren utför relaterat till detta avtal.

Hantverkarnas marknad frånsäger sig allt ansvar, oavsett karaktär av handling, för Säljaren och Köparens handlingar eller försummelse (inklusive ej auktoriserade användare). 

Säljare och Köpare förstår att Hantverkarnas marknad erbjuder en marknadsplats för dem som vill köpa Säljarens varor och tjänster. Följaktligen, Hantverkarnas marknad gör ingen framställning för Säljaren eller Köparen rörande lämplighet, karaktär eller bakgrund om någon av Hantverkarnas marknads användare, Hantverkarnas marknad gör inte heller någon form av bakgrundskontroll av användare. 

Hantverkarnas marknad antar inget ansvar för att utvärdera eller verifiera exakthet, lämplighet eller
autenticitet av information som tillhandahålls av Säljare eller Köpare. Hantverkarnas marknad antar inget
ansvar för att tillämpliga lagar, regler och regleringar efterlevs av Säljare och Köpare. 

10. Information och innehåll på hemsida

Användare behåller rätten till all text, bilder och annat innehåll som skapas eller tillhandahålls för Hantverkarnas marknads tjänster och webbplats. Användare av Hantverkarnas marknads plattformar eller tjänster godkänner att allt innehåll som lämnas över till Hantverkarnas marknad eller läggs upp på Hantverkarnas marknads plattformar kan distribueras av Hantverkarnas marknad. Sådant innehåll inkluderar, men begränsas inte till, artiklar, kommentarer, video, bilder och profilbeskrivningar. Användare godkänner också att Hantverkarnas marknad kan göra ändringar i informationen som är nödvändiga för Hantverkarnas marknads tjänster. Hantverkarnas marknad har rätten att ta bort vilket material som helst när det anses nödvändigt.

Åsikter, rekommendationer och recensioner eller annan information som tillhandahålls via webbsidan eller tjänsterna men inte direkt av Hantverkarnas marknad, är från dess respektive författare och ska nödvändigtvis inte litas på. Sådana författare är ensamma ansvariga för sådant innehåll. Hantverkarnas marknad tar inget ansvar för detta innehåll men förbehåller sig rätten att ta bort kränkande eller otillåten text.

11. Information och innehåll som tillhandahålls av dig eller läggs upp av dig på plattformarna

Du är ensam ansvarig för det innehåll som du tillhandahåller eller lägger upp på plattformarna. Du får inte
tillhandahålla, distribuera, visa för andra användare eller lägga upp på webbsidan någon information eller material som är nedsättande, otillförlitlig, falsk, oförskämd, obscen, kränkande, hotande, trakasserande eller olagligt, eller som bryter mot någon annan parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Genom att tillhandahålla eller lägga upp information eller material på plattformarna godkänner du automatiskt att du representerar och godkänner att du har rätt att bevilja och beviljar till Hantverkarnas marknad och efterföljare att använda, kopiera, visa, reproducera och distribuera sådan information och innehåll, och inkorporera i annat material sådan information och innehåll. Vidare godkänner du att offentlig
visning och användning av din information och innehåll av Hantverkarnas marknad inte bryter mot någon tredje parts rättigheter.

12. Ändring av tjänst

Hantverkarnas Marknad förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst modifiera (temporärt eller    permanent) tjänsten (eller någon del av den) med eller utan varsel. Du samtycker att Hantverkarnas marknad inte ska vara ansvariga till dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning, eller avbrytande av tjänsten. 

13. Kommunikation

När du blir en användare av plattformarna eller tjänsten samtycker du till att mottaga email meddelanden från Hantverkarnas marknad. Dessa email kan vara transaktions- eller relationsinformation relaterat till tjänsten.

14. Löptid

Detta avtal och parternas ansvar gäller till någon av parterna avslutar avtalet i enlighet med detta avtal.

15. Avsluta avtal

Endera part kan avsluta detta avtal när som helst, av vilken anledning som helst.

16. Konflikter mellan säljare och köpare

Säljaren är ensam ansvarig för interaktionen med Köparna. Hantverkarnas marknad förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att monitorerna dispyter mellan Säljare och Köpare.

17. Personuppgifter

Hantverkarnas marknad följer alla de lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen, som finns för att skydda privatpersoners integritet. Användare godkänner genom att acceptera detta avtal att Hantverkarnas marknad registrerar personuppgifter om Användaren och bekräftar att Hantverkarnas marknad i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen har upplyst Användaren om Hantverkarnas marknads behandling av Användares personuppgifter.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” så samtycker du till detta. Dataskydd- & cookiepolicy

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng